Locatie

De meest traditionele uitvaartlocaties zijn de kerk en het crematorium. Binnen de kerk is sprake van een religieuze viering maar bestaat er vaak ook steeds meer ruimt voor een persoonlijke invulling met eigen teksten en live muziek.

Binnen het crematorium zijn vaak alle faciliteiten aanwezig om de afscheidsviering een heel persoonlijk karakter te geven. Denk hierbij o.a. aan foto- en filmpresentaties, de aanwezigheid van een piano in de aula of door met de kinderen tijdens de viering bellen te blazen of na de viering ballonnen op te laten.

Uw eigen unieke locatie

De diversiteit bij uitvaarten wordt steeds groter en dit geldt zeer zeker ook voor de locatie waar de afscheidsbijeenkomst plaatsvindt. De locatie is ook belangrijk voor de sfeer van het afscheid. Hierbij kunt u o.a. denken aan Natuurbegraafplaats Maashorst, de Kruisherenkapel, uw eigen achtertuin of de kantine van de sportvereniging of het bedrijf waar de overledene werkte.

Ons Zorgteam

Direct na het overlijden zorgen wij voor de verzorging van de overledene. Dit doen we vanuit ons hart, met respect en geheel naar uw wens.

Overlijden melden

Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke invulling van het afscheid. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar en staan u altijd persoonlijk te woord.